Harti Acustice Bucuresti


1. Generalităţi

Ce este zgomotul?

ZGÓMOT, zgomote, s. n. 1. Sunet supărător sau amestec de sunete discordante, puternice, nocive. ♦ Gălăgie, vacarm; vuiet, tumult. ◊Expr. A face zgomot = a produce senzație, a face vâlvă. 2. (în sintagmele) Zgomot de fond = perturbație sonoră (de mică intensitate) care apare în orice mediu de transmisie a semnalelor. Zgomot alb = zgomot de bandă largă, folosit în măsurători electroacustice, caracterizat prin energie egală pe lățime de bandă constantă. Zgomot colorat = zgomot de bandă largă, folosit în măsurători electroacustice, caracterizat printr-un spectru continuu și uniform într-un domeniu de frecvențe specificat. Zgomot roz = zgomot de bandă largă, folosit în măsurători electroacustice, caracterizat prin energie constantă pe octavă. – Din sb. glomot.  

Care este unitatea de măsura a zgomotului ?

dB(decibel) - unitate de măsură a intensității (sau presiunii) acustice, egală cu o zecime dintr-un bel (unitate de măsură pentru intensitatea acustică, reprezentând raportul logaritmic dintre intensitatea undei sonore măsurate și intensitatea la pragul de audibilitate).

 Ce este o hartă de zgomot?

 O hartă de zgomot este asemănătoare cu o hartă a vremii dar în locul zonelor reprezentând vremea sunt prezentate zonele în care zgomotele sunt puternice, reduse etc. Exact ca în cazul "vremii" hărțile pot conține izobare care unesc puncte cu aceeași presiune a aerului sau contururi care unesc puncte cu același nivel de zgomot.

 Cum sunt produse hărțile de zgomot?

 Hărțile de zgomot sunt produse de programe de calculator specializate care calculează nivelul de zgomot în puncte specifice după cum zgomotul s-a propagat de la sursele luate în calcul. Programul software poate lua în considerare elemente care afectează propagarea zgomotului cum ar fi clădirile, forma terenului, capacitățile unor zone de a absorbi zgomotul (câmpuri cultivate) sau de a reflecta zgomotul (zone betonate sau luciuri de apă). 

 La ce folosesc hărțile de zgomot?

 Hărțile de zgomot sunt întocmite în două scopuri principale. În primul rând pentru a identifică zonele unde nivelul zgomotului este ridicat și corespunzător lor pentru a calcula numărul persoanelor afectate. Acest din urmă aspect conduce la cea de a doua, și cea mai importantă utilizare a hărților de zgomot, aceea de a fi baza creării planurilor de acțiune pentru gestiunea zgomotului și reducerea efectelor sale dăunătoare.

2. Hărți strategice de zgomot publicate pe prezentul web-site

 Care este caracteristica principală a hărților de zgomot publicate?

 Administrațiile publice locale ale orașelor cu peste 250.000 de locuitori au avut sarcina elaborării hărților strategice de zgomot, pentru fiecare din sursele principale de zgomot: traficul rutier, feroviar, aeroportuar, industrial si portuar, în conformitate cu  prevederile H.G. nr. 321/2005(MO nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental (republicat) şi H.G. nr. 1260 (MO nr 15/ 19.01.2013) şi Directivei EU nr. 49 din 2002 (Environmental Noise Directive) privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental.

Zgomotele provocate de traficul rutier, feroviar, aeroportuar si industrial au mai fost cartate anterior în România?

Anul 2007 a marcat  prima cartare oficială a zgomotului produs de aceste surse.  

Când și cum vor fi actualizate hărțile strategice de zgomot?

H.G. nr. 321/2005(MO nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental (republicat) şi H.G. nr. 1260 (MO nr 15/ 19.01.2013) şi Directiva EU nr. 49 din 2002 (Environmental Noise Directive) recomandă, ca la fiecare 5 ani hărțile strategice de zgomot să fie actualizate.

Hărțile de zgomot arată cât de zgomotos este locul în care trăiesc?

Hărțile de zgomot indică nivelurile de zgomot în decibeli(dB). Trebuie însă ținut seama de faptul că aceste niveluri reprezintă valori mediate a zgomotului într-o zi medie din an, medie calculată la înălțimea de 4 metri deasupra nivelului solului și în centrele unor careuri cu latură de 10m precum și la fațadele cele mai expuse ale clădirilor.

Ce este o aglomerare urbană?

O aglomerare este o zonă urbană întinsă cu o populație de peste 250.000 de locuitori și o densitate a populației mai mare de 500 de locuitori pe km pătrat.

Cum este calculată expunerea populației?

Expunerea populației este în general calculată cu ajutorul software-ului destinat creării hărților de zgomot - CadnaA. În cazul în care programul software dedicat dispune de funcții de export către sisteme GIS standard, calculul expunerii populației poate fi făcut și cu instrumentele specifice GIS.

Cum au fost create hărțile de zgomot?

Hărțile de zgomot realizate pentru Municipiul Bucureşti au fost create în urmă unei activități de culegere de date, analiză și calcul cu ajutorul unui program de calculator specializat (CadnaA). Programul calculează nivelurile de zgomot pentru  pătrate cu latura de 10m (grid) și la nivelul unor receptori situați la 4m deasupra solului, la fațadele cele mai expuse ale clădirilor - așa cum prevăd reglementările legale. Informațiile necesare calculelor sunt de asemenea definite în Directiva 49/EU și legislația națională aferentă. 

Programul de calculator ia de asemenea în considerare informații privind clădirile, suprafețele de teren analizate etc. Pe baza acestor date sunt calculate informațiile specifice fiecărui grid iar în final informațiile rezultate sunt folosite pentru crearea de zone contigue pentru fiecare interval de niveluri de zgomot (din 5 în 5 dB) și înregistrarea/imprimarea acestora pe suport electronic si/sau pe hârtie.

Cât sunt de exacte hărțile de zgomot?

Hărțile de zgomot sunt produse de programe de calculator în bază unor modelari tridimensionale a propagării zgomotelor.  Aceasta implică colectarea de informații asupra surselor de zgomot, direcțiilor de propagare și a obstacolelor în calea propagării. 

 Hărțile strategice de zgomot au fost proiectate și produse pentru a răspunde strategiei municipalităţii pentru a asigura protecţia la zgomot a populaţiei și ca urmare corespund în primul rând acestui scop. Nivelele de zgomot sunt calculate pentru suprafețe cu latura de 10m și considerând o înălțime de 4m a sursei generatoare de zgomot. 

Cine elaborează hărțile de zgomot?

În baza legislației naționale, hărțile strategice de zgomot sunt elaborate de către administrațiile autorităților locale ale aglomerărilor urbane din Romania.

3. Cartarea Zgomotului si Planurile de Acțiune

Ce reprezintă Planurile de acțiune?

Planurile de acțiune sunt elaborate în următoarele etape:
1.  Analiza hărților strategice de zgomot. Analiza are ca rezultat expunerea populației şi permite identificarea zonelor “critice” (unde apar depășiri ale limitelor legale) pentru care sunt necesare luarea de măsuri de reducere a nivelului de zgomot. Acestea sunt parte integrantă din planuri de acțiune.  
2.  Investigații și analize ulterioare a zonelor “critice” - sunt necesare în cazul în care au avut loc schimbări majore față de momentul colectării datelor.  
3. Informarea publicului asupra zgomotului ambiant și a efectelor sale.
4.  Colectarea și înregistrarea opiniilor populației asupra problemelor și propunerilor de măsuri de combatere a zgomotului ambiant.

Ce conțin planurile de acțiune?

Planurile de acțiune conțin informații asupra modului în care se va acționa în procesul de reducere a zgomotului ambiant. 

Ce sunt zonele liniștite?

Din punct de vedere acustic, zonele liniștite sunt zone caracterizate printr-un nivel scăzut al zgomotului ambiant, care este definit în legislaţie ca fiind sub 55 db pentru indicatorul Lzsn care reprezintă nivelul de zgomot pentru întreaga perioadă zi (orele 07,00-19,00), seara (orele 19,00-23,00), noapte (orele 23,00-07,00). HG321 din 2005 prevede că planurile de acțiune să includă în cazul aglomerărilor urbane măsurile necesare pentru identificarea și protejarea "zonelor liniștite". Ca urmare lista zonelor liniștite și măsurile aferente păstrării acestui caracter vor trebui incluse în fiecare plan de acțiune.

Cum se poate acționa pentru reducerea zgomotului?

Reglementările în vigoare se aplică zgomotului provocat de traficul rutier, feroviar (inclusiv tramvaie), aeroportuar și a zgomotului industrial. Reglementările nu se aplică zgomotului cauzat de activități casnice, de vecini, zgomotului la locul de muncă sau zgomotului din interiorul mijloacelor de transport sau zgomotului din zone militare specific acțiunilor militare. Modalitățile de acțiune pentru reducerea acestor din urmă tipuri de zgomot sunt reglementate distinct.  

În ceea ce privește aspectele reglementate prin Directiva Europeană 49/2002 și HG 321/2005 cea mai eficientă cale de implementare în reducerea zgomotului ambiant o reprezintă participarea populației la elaborarea planurilor de acțiune pentru zona de interes. În acest sens a fost introdusă pe acest site zona de discuții creată special pentru informarea publicului.

Informaţiile cuprins în harta de zgomot sunt publice în cadrul site-ului. Comentariile şi sugestiile publicului pot fi făcute în zona de discuţii.